partner-01
Jaroslava Jůzová

zdravotník

Jaroslava Jůzová

Jako zdravotní sestra poznala Jaroslava Jůzová zblízka, jaké to je, když člověk začne ztrácet paměť a osobnost. Geriatričtí pacienti a pacienti s demencí se stali jejím celoživotním tématem. Zasadila se o zařazení moderních léčebných postupů do péče o lidi s Alzheimerovou nemocí. Síť Alzheimercenter, kterou spoluzakládala s Alešem Kulichem a jeho mnohaletými zkušenostmi ze Skandinávie, poskytuje moderní, přátelské a profesionální útočiště nejen pacientům s neurodegenerativními onemocněními.

Bez jakých technologií se moderní medicína a péče o vaše klienty už neobejde?

V našem zařízení slouží technologie spíš personálu, protože pacienti nejsou s to je samostatně používat. Ukažte člověku s Alzheimerem zvonek a on bude celý den zvonit a neví proč.

TIPY: JAK TO DĚLAJÍ JINDE?

  • Neklepejte, sestra nevychází. Systém Evipa eviduje pacienty v čekárně a sestra nemusí vystrčit nos.

Našim sestřičkám slouží kamerové systémy ve veřejných prostorách. Je to banální, ale když klient v noci sjede výtahem a jde se dívat na televizi, sestřička na sesterně dostane signál pohybu na chodbě. Když zavolá rodina pacienta, že by si chtěla popovídat přes Skype, samozřejmě je-li toho klient schopný, doneseme mu počítač a můžou si povídat, což se v těchto zařízeních využívá docela hojně.

Naši pacienti ale spíš potřebují maximum základní péče sestřiček, pozornost personálu, jednoduché, ale účinné rehabilitační pomůcky. V rámci léčby používáme jako první v České republice takzvanou terapeutickou pláž, léčebné spektrum světla, které pomáhá při depresi a příznivě ovlivňuje poškození mozku a psychiku. Měli bychom pomáhat s testováním nové diagnostiky demence v raných stadiích. My budeme s pacientem dělat běžné testy a současně bude na počítači nebo tabletu prováděn test založený na spektru barev, které si pacient vybírá. Výhoda je, že pacient nemůže své odpovědi přizpůsobovat, protože neví, co je špatně a co správně.

Pokud se bavíme o prvním stadiu nemoci, kdy jsou pacienti ještě doma nebo v domovech pro seniory, mohou a mnohdy bývají používány technologické novinky jako třeba chytré náramky se zdravotními aplikacemi. Užitečné mohou být také podložky u lůžka, které signalizují sestřičkám, že pacient opustil lůžko, což je adekvátní, hrozí-li pacientovi riziko.

Alzheimer centrum Kam se medicína posune v roce 2026?

Technologie v lékařství běží mílovými kroky, vyvíjejí se nové materiály, nové léčebné postupy, vezměte si třeba laserové operace v očním lékařství – kdo předpokládal, že se takový zákrok bude provádět ambulantně?

Fascinující je telemedicína. Možnost operací na dálku, kdy na místě operace je jen všeobecný personál a robotické ruce a daleko odtamtud je specialista, který se na operační prostor dívá na obrazovce a operuje pacienta vzdáleně pomocí speciálních rukavic. Personál na místě pomáhá jen s tím, co robot neumí.

Tahle věc fantasticky umožní využít odborné lidské zdroje vlastně bez ohledu na to, jak daleko budou od pacienta, který potřebuje pomoc.

Tip Microsoftu pro ZDRAVOTNÍKY:

Informační systém FONS Galen umožňuje spravovat zdravotnickou dokumentaci odkudkoli a usnadňuje komunikaci zdravotníků s pojišťovnami, laboratořemi, pacienty i jejich blízkými. Díky propojení systému s náramkem Microsoft Band, který monitoruje základní životní funkce pacienta, může lékař naplánovat další léčbu a informovat pacientovy blízké.

#2026